Månadsarkiv: maj 2013

Möte i Korsträsk.

Vänsterpartiet besöker Korsträsk för att informera om vår politik.

Tisdagen den 28 maj kl.19,00 i Byagården

Monika Sjölund kommer och informerar om kommunens övertagande

av hemsjukvården.

Möjlighet att ställa frågor till våra lokala politiker.

Alla är varmt välkomna , vi bjuder på kaffe.

 

Lyckat första maj-firande i år!

I år firade Vänsterpartiet Älvsbyn Första maj med stor framgång på Turklövern. Många personer kom för att lyssna, samtala och diskutera. Harry Nyström var konferencier och hälsade alla varmt välkomna. Sedan bjöds alla deltagare på tal av Malin Karlsson, som sitter i Vänsterpartiets partistyrelse (talet kan läsas i sin helhet nedan) och musik av Janne och Louise från ABF. Partiföreningen bjöd och också på kaffe, grillad korv och ballonger, vilket var mycket uppskattat. Vi hoppas att vi ses igen nästa år!Första maj 2013

Kamrater, mötesdeltagare,

idag är det första maj. Det är en dag då arbetarrörelsen runt om i världen samlas för att högtidlighålla vunna segra genom historiens gång. Men det är också en dag då vi visar vår styrka, höjer våra röster och ställer nya krav. 

En av de viktigaste frågorna för välfärdens framtid handlar om möjligheten att ta ut vinst.

Vi i Vänsterpartiet ser det som en självklarhet att varenda krona, vartenda öre av de pengar vi gemensamt betalar in via skattsedeln ska gå direkt till välfärden. Människors behov ska alltid komma i första rummet – inte företagens möjlighet att berika sig på verksamheten. Det ska inte spela någon roll vilken skola, vårdcentral eller äldreboende man använder sig av, eller var man bor i landet. All välfärdsverksamhet ska vara lika bra. Ingen ska behöva oroa sig för att riskera att välja fel skola till sina barn eller fel äldreomsorg till sina föräldrar. Alla ska kunna känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör vilket stöd vi får i skolan eller på vårdcentralen – och inte hur lönsamma vi anses vara att utbilda eller vårda.

Men så ser det inte ut idag. De senaste decennierna har välfärden kommersialiserats. Det betyder att stora delar av välfärden idag drivs av stora privata bolag som har högsta vinst, inte den bästa skolan, vården och omsorgen, som mål för verksamheten. Samtidigt har marknadssystem införts som fördelar välfärden efter efterfrågan, inte efter behov. Följden har blivit allt större klyftor och allt mer slöseri med skattepengar inom välfärden.

I grund och botten är det en fråga om värderingar. Vilket typ av samhälle vill vi ha. I Älvsbyn, i Norrbotten och i hela Sverige. Vill vi ha ett samhälle, där våra gemensamma skattepengar går till vinster i stora aktiebolag? Där barnen på våra förskolor och på fritids får gå i allt större grupper för att pengarna inte räcker till? Där blöjor vägs och våra äldre blir inlåsta nattetid för att det inte finns tillräckligt med personal? Eller vill vi ha ett samhälle, där vi hjälps åt. Där alla är med och bidrar utifrån sin förmåga. Och där alla får den utbildning, den vård och omsorg de behöver och har rätt till.

Högeralliansen har suttit vid makten i snart 7 år. Under den tiden har vi fått ett både kallare och ensammare Sverige. Ett Sverige, där människor tvingas se om sitt eget hus istället för att se om varandra. Grundproblemet i borgarnas samhälle är att girighet får styra istället för omtanke och långsiktig hållbarhet. Att de bryr sig mer om pengar och skattesänkningar än om människor.

För oss i Vänsterpartiet är det viktigare att barnen får den bästa tänkbara utbildningen än att stora skolföretag kammar hem groteska vinster varje år. Jag ska aldrig behöva oroa mig för att ha valt rätt förskola till min dotter – för alla skolor ska vara lika bra. Människor ska inte behöva oroa sig för att ha valt rätt äldreboende till sin gamla mamma eller pappa – för all äldrevård ska vara lika bra. I Vänsterpartiet bryr oss mer om människor än om banker och storföretag. 

Skillnaden mellan vänster och höger handlar om värderingar. Det handlar om vilken typ av samhälle vi vill ha. Vilken framtid vi vill skänka våra barn och barnbarn.

Jag är stolt att tillhöra Sveriges enda parti som vill förbjuda vinster i välfärden. Sveriges enda parti som vill att alla våra gemensamma skattepengar ska gå till barnen på förskolorna, till att skapa världens bästa sjukvård och till bästa tänkbara omsorg för våra mor- och farföräldrar. När vi samlas på gator och torg runt om i Sverige idag för att fira arbetarrörelsens högtidsdag, då är jag stolt över att tillhöra ett parti som vågar stå upp för rättvisa, jämställdhet och solidaritet. Som vågar vara vänster. Idag är jag stolt över att vara vänsterpartist.

Tack!