Månadsarkiv: maj 2012

Orättvis beskattning .

Kommunfullmäktige i Älvsbyn beslutade den 26 April att uppdra till ordföranden i moderbolaget för Älvsby kommunföretag AB, att aktualisera frågan om utdelning av vinst till ägaren från Älvsby Fastigheter AB, samt uppdra till ägarens ombud att vid årets bolagsstämma besluta om utdelning med 50 % av 2011 års vinst.

Beslutet som togs utan debatt, föranledde inte ens en fråga om vilken summa det handlade om eller rättvisa i beslutet.

Detta är i grunden en smygbeskattning.

50 % av vinsten 2 376 000 kr utgör 1 188 000 kr. Det innebär att de som hyr i de bolagsägda lägenheterna får bidra med 2616 kr vardera.

Varför ska Älvsby Fastigheters hyresgäster drabbas ? De som bor i andra hyreslägenheter både kommunala och privata behöver inte vara med om den extra uttaxeringen.

Detta beslut berör endast dessa ca; 454 hyresgäster, alla andra skattebetalare berörs inte av den extra uttaxeringen

 

Åke Engman.

Välkommen på medlemsmöte .

Tisdagen den 8 Maj träffas vi i Vänsterpartiet Älvsbyn till medlemsmöte i Partilokalen kl 19.00

På dagordningen står bla.

Utvärderingen av den politiska organisationen i Älvsby kommun

Väl mött , gamla som nya medlemmar